อำเภอทรายมูล

วัดล้านขวด (วัดลาดเก่า)

เมื่อปี พ.ศ. 2542 หลวงปู่หลอด ถิรคุโน(พระครูวิเวกธรรมมา

Read More