วัดล้านขวด (วัดลาดเก่า)

เมื่อปี พ.ศ. 2542 หลวงปู่หลอด ถิรคุโน(พระครูวิเวกธรรมมาจารย์) เจ้าอาวาสวัดป่ามหาเจดีย์แก้ว อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษและพระอาจารย์สุดใจ ปญญาโภ อดีตเจ้าสำนักวัดลาดเก่าได้ลงมือก่อสร้างอุโบสทกลางน้ำและหลวงปู่หลอดได้พาคณะพระเณรจากวัดป่ามหาเจดีย์แก้วมาช่วยสร้างและคณะญาติโยมบ้านลาดเก่าทุกคนช่วยกันก่อสร้าง โดยนำขวดแก้วมาประดับที่อาคารซึ่งได้ขวดมาจากคณะศรัทธาญาติโยมนำมาถวายจากหลายที่ด้วยกันและสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2547 ทำพิธีฉลองอุโบสถเมื่อวันที่ 11-16 เมษายน พ.ศ. 2549 อุโบสถหลังนี้นอกจากสถาปัตยกรรมล้านขวด ยังมีพระคู่บ้านคู่เมืองที่ประดิษฐ์ฐานประชาชนได้กราบไหว้บูชาเพื่อศิริมงคลในชีวิตคือ พระพุทธศิลาจารย์ปาง ศรีวิชัยสมัยล้านช้าง อายุประมาณ 1,330 ปี มีประวัติความเป็นมาว่าหลวงปู่หลอดท่านนิมิต ได้อยู่ที่วัดก่อไผ่ ตอนท่านได้ปักกลตอยู่ที่นั้นว่าพระพุทธศิลาจารย์ ท่านอยากมาอยู่กับหลวงปู่หลอดด้วย ท่านจึงได้ให้ญาติโยมขุดขึ้นมาจากใต้ต้นโพธิ์ใหญ่ และอันเชิญมาประดิษฐานไว้ในอุโบสถวัดลาดเก่าแห่งนี้ และเคยมีท่านพระครูญาณโพธิ์ เลขาฯ พระเทพสังวรญาณ รองเจ้าคณะภาพค 10 ได้อันเชิญท่านไปประดิษฐ์ฐานไว้ที่สำนักงานเลขาฯ ของท่านที่วัดศรีธรรมมาราม และปรากฎว่าท่านไม่อยากอยู่ที่นั้น จังได้ไปเข้านิมิตหลวงปู่หลอดที่ศรีสะเกษ ให้พาท่านกลับมาอยู่ที่วัดลาดเก่าเหมือเดิม

หลวงปู่จังได้พาคณะญาติโยมไปอันเชิญมาประดิษฐ์ฐานไว้ที่เดิมจนถึงทุกวันนี้ และเคยมีปาฎิหาริย์แสดงให้เห็นหลายครั้ง บางทีจะมีแสงเปล่งรัศมีออกจากอุโบสถในกลางพรรษา และบางทีพัดลมในอุโบสถก็ติดเองคล้ายมีคนเปิดเรียงกันไป 1-3 ตัว สร้างความฉงนใจและเป็นปริศนาคาใจให้แก่คณะญาติโยมและเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน

 

ที่มา  www.yasothonguide.info